Forhandlingene i Spekter helse (A2-del) utsettes. Det ble klart etter møte mellom Fagforbundet og Spekter i dag. Trolig blir det forhandlingsstart i begynnelsen av juni. Utsettelsen gjelder avtaleområde 10 Helseforetak med sykehusdrift i Spekter.

Der partene blir enige om det, kan det startes opp forhandlinger i Spekter område 11 (øvrige helseforetak som ikke er sykehus) og i helseforetak som ikke er områdeplassert.

Her kan du lese mer om lønn og avtaler i Spekter-området.