– Fellesforbundet krever en avtale med vilkår på linje med det som gjelder i tilsvarende bedrifter vi organiserer. Det innebærer at bedriften skal omfattes av en tariffavtale som sikrer anstendig lønn og tillegg, medbestemmelse og ordnede forhold, forbundssekretær Knut Øygard.

– Vi er svært overrasket over at 360 Logistics og arbeidsgiverforeningen Spekter ikke kommer oss i møte på disse selvsagte og rettferdige kravene. Dermed er vi i streik, sier Knut Øygard.

Fellesforbundet har krevd tariffavtale i 360 Logistics, en logistikkbedrift i Oslo som driver varehåndtering for netthandel. Etter forhandlinger mellom partene og mekling hos Riksmekleren, var det ikke mulig å bli enige om en tariffavtale i bedriften. Resultatet er at 14 medlemmer av Fellesforbundet er i streik fra torsdag morgen 9. februar.

Forbundssekretæren slår fast at streikeviljen er sterk.

– Streik er det virkemiddelet vi har når vi ikke kommer til enighet rundt forhandlingsbordet. Denne streiken varer til vi får gjennomslag for en rettferdig tariffavtale, sier Knut Øygard.

Forhandlingene ble ledet av LO Stat med Fellesforbundet mot Arbeidsgiverforeningen Spekter og bedriften.