Fem personer på sykehjemmet tas ut i streik fra onsdag 15. september dersom meklingen mellom LO Stat og Spekter ikke fører fram. Det skal opprettes en ny tariffavtale, og striden står om lønn.

Sykehjemmet driftes av LHL Omsorg AS på vegne av Sykehjemsetaten i Oslo kommune. LHL Omsorg er en del av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Meklingsfristen er ved midnatt. 

Fra venstre: Kathrine Forsdahl, Sissel Strand, Beth Nordahl, Tatjana Schancke (foran i midten) Per Egil Johansen, Sissel Hallem og Kai Nygård.

MEKLING: Kathrine Forsdahl (t.v.) , Sissel Strand, Beth Nordahl, Tatjana Schancke (foran i midten) Per Egil Johansen, Sissel Hallem og Kai Nygård.