LO Stat har kommet til enighet med Spekter om lønnsoppgjøret inen helse. Lønnsoppgjøret omfatter blant andre helsefagarbeidere, ambulansearbeidere, renholdsmedarbeidere, vernepleiere, sosionomer, merkantilt og teknisk personell i sykehusene.