I dag skulle det vært mellom mellom LO Stat og Spekter for Norsk Lokomotivmannsforbund sine medlemmer i CargoNet. Partene er kommet til enighet, og meklingen utgår.