Lønnsoppgjøret for de ansatte i hovedstaden ender hos Riksmekleren, i likhet med oppgjørene i staten og resten av kommunal sektor.

– Det tilbudet som står der nå er det første som kom fra Oslo kommune på 2,7 prosent, forteller Per Egil Johansen, LOs forhandlingsleder i Oslo kommune og leder av Kommuneansattes forhandlingssammenslutning i Oslo (KAH).

Han legger til:

– Det ivaretar ikke en lønnsutvikling i samsvar med frontfagets ramme og tar heller ikke hensyn til mindrelønnsutviklingen. Det foreligger ikke noen ramme i tariffoppgjørene i staten og KS, altså i offentlig sektor for øvrig, og derfor ble det også vanskelig å få til noe i Oslo kommune, forklarer Per Egil Johansen.

Han sier at avstanden mellom partene nå er for stor til at det er mulig å komme til enighet.

– Det er uakseptabelt å godta et tilbud som ikke bevarer kjøpekraften, konkluderer Per Egil Johansen.