Vibecke Solhaug (født 1969) er fra oktober 2018 sekretær i LO Stat. Hun kom da fra tillitsverv i Norsk Tjenestemannslag der hun hadde vært forbundssekretær siden 2010. 

Vibecke har permisjon fra stilling i NAV Oslo der hun har jobbet siden 1988. Fra 1995 til hun ble forbundssekretær har hun hatt diverse tillitsverv i NTL NAV Oslo. Hun har også hatt HR - og mellomlederstilling i NAV. 

Vibecke bor i Nannestad.