Sissel Hallem (født 1965) er fra oktober 2019 sekretær i LO Stat. Hun kom fra stilling som rådgiver i forhandlingsavdelingen i Fellesorganisasjonen (FO), hvor hun hadde vært ansatt fra mars 2013. Før dette var hun hovedtillitsvalgt og klubbleder for EL og IT Forbundet i Relacom AS og mangeårig medlem av forbundsstyret i EL og IT Forbundet.

Hun er utdannet telemontør og har arbeidet og vært tillitsvalgt i Televerket og etter hvert utskilte selskap herfra siden 1986 frem til hun ble ansatt i FO. Hun er i dag medlem av Handel og kontor.

Hallem bor i Hokksund