Renée Rasmussen (født 1968) er fra januar 2018 sekretær i LO Stat. Hun kom da fra en stilling som spesialrådgiver i LO. Rasmussen var LO-sekretær fra 2013 til kongressen tidligere i 2017. Før det var hun forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon, fra 2009, og før det igjen nestleder i samme forbund fra 2003.

Hun er utdannet ved Norges musikkhøgskole og var ansatt i Marinemusikken fra 1993 og fram til hun ble nestleder i MFO.

Rasmussen bor i Son.