Mona Fagerheim (f. 1962) kommer fra Fagforbundet. Hun har bred bakgrunn fra fagbevegelsen som foreningssekretær, plasstillitsvalgt, hovedtillitsvalgt, styrerepresentant og konserntillitsvalgt innenfor helsesektoren.

Fagerheim er utdannet som både psykiatrisk hjelpepleier og førskolelærer. Fagerheim er bosatt i Bodø.