Finn Olav Haga (født 1978) ble valgt til LO Stat-sekretær på representantskapsmøtet i november 2020. Han har tidligere vært forbundssekretær i NTL og leder av NTL Veterinærmiljøene.

Finn Olav har permisjon fra en seniorkonsulentstilling ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet, og har en bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag ved Universitetet i Oslo.

Finn Olav Haga bor i Oslo.