Henriette Jevnaker (født 1976) ble på representantskapsmøtet i november 2020 valgt til nestleder i LO Stat. Hun kom fra vervet som foreningsleder i Fagforbundet Teater og Scene, Fagforbundets landsdekkende forening for ansatte, frilansere og selvstendig næringsdrivende i kultursektoren. Et verv hun har hatt siden 2013.

Henriette var fra 2014 styremedlem i Fagforbundet Oslo. Regionen har ca 50 000 medlemmer og har et særskilt forhandlingsansvar for Oslo Kommune.

Hun har permisjon fra Det Norske Teatret der hun har jobbet som rekvisitør siden 1998, etter å ha fullført lys- og sceneteknisk utdannelse. Henriette har fullført LeA – organisasjon og ledelse ved OsloMet.

Jevnaker er medlem i Fagforbundet og er bosatt i Oslo.