Vidar- Lorang Larsen (født 1961) ble valgt til LO Stats distriktssekretær for Vestfold, Telemark, Buskerud og Østfold i november 2012. Han er av yrke postmann og er organisert i Norsk Post og kommunikasjonsforbund (Postkom).

Han har vært medlem i Postkoms landsstyre fra 2002 – 2013, landsstyret Norsk Postforbund(NPF) fra 2000 – 2002, vara landsstyre NPF fra 1997 – 2000, Nestleder i Postkom Oslo, Akershus og Østfold krets 2012 – 2013, Kretsleder Postkom Østfold krets fra 2002 – 2011, nestleder NPF Østfold krets fra 1998 – 2002, Kasserer i NPF Østfold krets fra 1996 – 1997, Sekretær i Norsk Postforbund (NPF) Østfold krets fra 1994 – 95.

Larsen har tillitsvalgtskolering og utdanning innen organisasjon, administrasjon og ledelse i regi av LO/LO Stat/AOF/NKI og Heimevernet.

Han bor på Hvaler.