Merethe Engstrøm (f 1969) ble valgt til distriktssekretær for LO Stat Vestland på LO Stats representantskapsmøte i november 2016 og er organisert i Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Hun har vært ansatt i trygdeetaten, senere NAV siden slutten av 80-tallet og har hatt verv på ulike nivåer i NTL omtrent like lenge.

I fire år (fra 2010-2014) var hun også frikjøpt tillitsvalgt i NTL NAV.

Engstrøm har bred tillitsvalgtskolering og samfunnsfaglig utdanning.

Hun er bosatt på Osterøy utenfor Bergen.