Jannic Larsen kommer fra FO, der hun har vært fylkessekretær for FO i Rogaland. 

Larsen er sosionom, og har blant annet jobbet i kriminalomsorgen. Nå har hun permisjon fra en stilling i Helse Vest.