Arild Kjempekjenn (f 1970) er LO Stats distriktssekretær i Innlandet, Oslo og Omegn.

Allerede som 23-åring fikk Arild sitt første verv som faglig ungdomssekretær i LO i Aust Agder. Arendalitten ble bedt om å gjøre en jobb for LO, og takket ja. Siden har han vært tillitsvalgt på ulike nivåer, de siste årene på heltid.

Inntil han våren 2015 ble valgt som ny distriktssekretær – hadde han vervene som leder av Bilpersonalets forening Øst, nestleder i Bilpersonalets landsråd og medlem av forbundsstyret i Norsk Jernbaneforbund.