Ann-Kristin Moldjord er 49 år, er bosatt i Bodø og har utdannelse som hjelpepleier. Hun har hatt permisjon fra stilling som hjelpepleier i Bodø kommune siden 2006 for å inneha forskjellige verv i Fagforbundet Nordland. 

Fra 2015 til hun ble distriktssekretær i LO Stat var Moldjord opplæringsansvarlig for Fagforbundet Nordland med ansvar for planlegging og gjennomføring av all skolering, for likestillingsarbeidet, for heltidsarbeidet, for Nordområdepolitikken og for oppfølging av minoritetsnettverket.

Gjennom sine mange ulike verv har hun fått god kjennskap til de ulike avtaleområdene i offentlig og privat sektor. I 6 år var hun seksjonsleder for seksjon Helse og Sosial i Fagforbundet Nordland, og fikk gjennom det vervet spesielt god kjennskap til sykehussektoren.