Kristian Brustad (født 1968) er gift og har fire barn. Han har bakgrunn som journalist og redaktør, med lang erfaring fra fagpresse og dagpresse. Blant annet Romerikes Blad, Østlandets Blad og LO Media.
Han har gått på Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole på Ringsaker. Kristian har vært tillitsvalgt og ungdomspolitiker. Han er medlem av Arbeiderbevegelsens presseforbund og Arbeiderpartiet.