Mange arbeidstakere utsettes for vold og trusler i forbindelse med jobben sin, men dette kan forebygges. I dette kurset vil vi sette vold og trusler på dagsorden og se på hvordan de ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten kan bidra til å forebygge dette.
 
Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.
 
Innledere: Yngve Osbak.

Påmelding innen 29. oktober 2021. Velkommen til kurs i LO Stat.