Arbeidsutvalget LO Stat Innlandet:

Leder: Tor Kristian Godlien (NTL)
976 70 967
E-post: tkgo@online.no

Nest leder:
Morten Holm (NJF)
979 93 728
E-post: leder14@njfbil.no

Sekretær: Trond Ruste (FLT)
975 32 880
​E-post: trond.ruste@vegvesen.no

Medlemmer: 
Manju Chaudhary (NTL)
995 80 206
E-post: manju.chaudhary@ssb.no

Øystein Slåen (Fagforbundet)
986 92 713
E-post: oslaen@online.no

Vara:
Kurt Magne Bråten (Fellesforbundet)
911 09 178
E-post kubraten@mil.no

Olav Neerland (FO)
928 03 264
E-Post olav.neerland@fo.no

 

Arbeidsutvalget LO Stat Oslo og Omegn:

Leder: Bjørn Ingar Skogvang (Fagforbundet)
466 17185 (mob)
E-post: bjorn.ingar.skogvang@bufetat.no

Nestleder: Dag Anfindsen (NFF)
908 49 797(mob)
E-post: dag.anfindsen@kriminalomsorg.no

Sekretær: Odd Ravn (FO)
900 51 901 (mob)
E-post: odd.ravn@fo.no

Synneva Aga (NTL)
971 08 744 (mob)
E-post: synneva.aga@nav.no

Gro Tarud (Fagforbundet Post)
478 64 153 (mob)
E-post: gtarud@online.no

VARA:

Håkon Kvidal (CREO)
920 54 443
E-post: Hakon.Kvidal@nmh.no 

Elin Dale (NFF)
E-post: elin.dale@kriminalomsorg.no

Fylkesutvalget LO Stat Innlandet

Creo:

Ikke Oppnevnt
Tel: 
E-post: 

El og IT Forbundet

Knut Øystein Hamletsen
Tel: 91 88 96 71
E-post
: knut.hamletsen@oneco.no

Geyr Runar Jensen (vara)
Tel.: 97 76 34 70
E-post: geyr.jensen@inn.no

Fagforbundet:

Øystein Slåen
Tel.: 98 69 27 13
E-post: oslaen@gmail.com

Lars Standerholen
Tel.: 97 02 97 89
E-post: lars.standerholen@bufetat.no

Mali Solvang
Tel.: 91 81 50 26
E-post: mali.solvang@posten.no

Henning Moen (vara)
Tel.: 48 03 03 97
E-post: henning.moen@sykehuset-innlandet.no

Håkon Tosterud (vara)
Tel.: 95 96 68 65
E-post: he
 htosterud@gmail.com

Fellesforbundet

Kurt Magne Bråten
Tel.: 91 10 91 78
E-post: kubraten@mil.no

Geir Tore Kravdal (vara)
Tel.: 91 12 53 75
E-post: geir.tore.kravdal@vy.no

Fellesorganisasjonen FO:

Rune Sommerstad
Tel.: 93 03 99 47
E-post: rune.sommerstad@bufetat.no

Olav Neerland (vara)
Tel.: 92 80 32 64
E-post: olav.neerland@fo.no

Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT:

Trond Ruste
Tel.: 97 53 28 80
E-post: trond.ruste@vegvesen.no

Tor Kristoffer Smør Øyen Jacobsen (vara)
Tel.: 47 68 64 07
E-post: kristoffer.jacobsen@vegvesen.no

Handel og Kontor:

Wenche Øverlid Ringstad (kontaktperson)
Tel.: 90 87 54 03
E-post: wenche.overli.ringstad@vinmonopolet.no

Ikke oppnevnt (vara)
Tel.:
E-post:

Industri Energi

Ikke oppnevnt
Tel.:
E-post:

Ikke oppnevnt (vara) 
Tel.: 
E-post: 

Norges Offisersforbund NOF:

Ralph Fosse
Tel.: 41 30 67 42
E-post: mrfosse@gmail.com

Ikke oppnevnt (vara)
Tel.: 
E-post: 

Norsk Sjøoffisersforbund

Ikke oppnevnt
Tel.:
E-post:

Ikke oppnevnt (vara) 
Tel.: 
E-post: 

Norsk Arbeidsmandsforbund NAF:

Ikke oppnevnt
Tel.:
E-post:

Ikke oppnevnt (vara)
Tel.: 
E-post:

Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund NFF:

Tom Svarva
Tel.: 47 86 88 41
E-post: tom.svarva@kriminalomsorg.no

Ikke oppnevnt (vara)
Tel.: 
E-post:

Norsk Jernbaneforbund NJF:

Morten Holm
Tel.: 97 99 37 28
E-post: leder14@njfbil.no

Henning Larsson (vara)
Tel.: 47 46 89 50
E-post: henning.larsson@banenor.no

Norsk Lokomotivmannsforbund NLF:

Magnus Bleikvassfors
Tel.: 91 68 28 67
E-post: leder@hamar.lokmann.no

Ikke oppnevnt (vara) 
Tel.: 
E-post: 

Norsk Manuellterapeutforening

Ikke oppnevnt
Tel.:
E-post:

Ikke oppnevnt (vara) 
Tel.: 
E-post: 

Norsk Tjenestemannslag NTL:

Manju Chaudhary
Tel.: 99 58 02 06
E-post: manju.chaudhary@ssb.no

Guri Rudi
Tel.: 97 70 85 07
E-post: gurirudi1981@gmail.com

Tor Kristian Godlien (vara)
Tel.: 97 67 09 67
E-post: htvflo@outlook.com

Erling Broen (vara)
Tel.: 92 68 35 56
E-post: ebroen@icloud.com

Skolenes Landsforbund SL:

Ikke oppnevnt
Tel.:
E-post:

 

Fylkesutvalget LO Stat Oslo og Omegn

Creo:

Håkon Kvidal
Tel: 92 05 44 43
E-post: Hakon.Kvidal@nmh.no

Jan Koop
Tel: 90 07 42 57
E-Post: creo@operaen.no

Ikke oppnevnt (vara) 
Tel.: 
E-post:

El og IT Forbundet

Ikke oppnevnt
Tel.:
E-post:

Ikke oppnevnt (vara) 
Tel.: 
E-post: 

Fagforbundet:

Bjørn Ingar Skogvang
Tel.: 46 61 71 85
E-post: bjorn.ingar.skogvang@bufetat.no

Nina Simonsen
Tel.: 47 64 08 87
E-post: Nina.simonsen@fagforbundet.no

Ola Floberg
Tel.: 414 69 255
E-post: 414 69 255

Gro Tarud
Tel.: 47 86 41 53
E-post: gtarud@online.no

Anna Elisabeth Uran
Tel.: 90 56 04 48
E-post: anna.elisabeth.uran@fagforbundet.no

Mari Røsjø (vara)
Tel.: 951 18 622
E-post: mari@teaterogscene.no

Tom Sørensen (vara)
Tel.: 93 25 46 31
E-post: tom.sorensen@posten.no

Bjørn Wølstad-Knudsen (vara)
Tel.: 90 52 29 10
E-post: fagforbundet@ous-hf.no

Fellesforbundet

Gro Mette Andersen
Tel.: 63 84 54 38
E-post: groandersen@mil.no

Ikke oppnevnt (vara)
Tel.:
E-post:

Fellesorganisasjonen FO:

Odd Ravn
Tel.: 90 05 19 01
E-post: odd.ravn@fo.no

Ikke oppnevnt (vara)
Tel.:
E-post:

Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT:

Lars Fuglesang
Tel.: 75 07 61 80
E-post: larsfu@vegvesen.no

Rolf Brandtzæg (vara)
Tel.: 91 17 02 18
E-post: rolf.brandtzag@vegvesen.no

Handel og Kontor:

Ronny Spolèn
Tel.: 95 82 62 10
E-post: r.spolen@gmail.com

Ikke oppnevnt (vara)
Tel.:
E-post:

Industri Energi

Ikke oppnevnt
Tel.:
E-post:

Ikke oppnevnt (vara) 
Tel.: 
E-post: 

Norges Offisersforbund NOF:

Ikke oppnevnt
Tel.:
E-post:

Ikke oppnevnt (vara) 
Tel.: 
E-post: 

Norsk Sjøoffisersforbund

Ikke oppnevnt
Tel.:
E-post:

Ikke oppnevnt (vara) 
Tel.: 
E-post: 

Norsk Arbeidsmandsforbund NAF:

Ikke oppnevnt
Tel.:
E-post:

Ikke oppnevnt (vara)
Tel.: 
E-post:

Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund NFF:

Dag Anfindsen
Tel.: 90 84 97 97
E-post: dag.anfindsen@kriminalomsorg.no

Elin Dale
Tel.: 97 66 18 27
E-post: elin.dale@kriminalomsorg.no

Maril Lorås (vara)
Tel.: 
E-post: marit.loras@kriminalomsorg.no

Thomas Engebrethsen (vara)
Tel.: 
E-post: Thomas.Engebrethsen@kriminalomsorg.no

Norsk Jernbaneforbund NJF:

Ikke oppnevnt
Tel.:
E-post:

Jan Gunnar Johansen (vara)
Tel.: 91 75 45 17
E-post: jan.gunnar.johansen@vy.no

Norsk Lokomotivmannsforbund NLF:

Odin Ihlen
Tel.: 91 66 78 43
E-post: odin.ihlen@gmail.com

Ikke oppnevnt (vara) 
Tel.: 
E-post: 

Norsk Manuellterapeutforening

Ikke oppnevnt
Tel.:
E-post:

Ikke oppnevnt (vara) 
Tel.: 
E-post: 

Norsk Tjenestemannslag NTL:

Synneva Aga
Tel.: 97 10 87 44
E-post: synneva.aga@nav.no

Ole Hansen
Tel.: 909 24 595
E-post: 

Trine Steen
Tel.: 97 52 65 75
E-post: trine.steen@nrk.no

Marius Helgå (vara)
Tel.: 959 26 534
E-post: marius@ntl-sf.no

Skolenes Landsforbund SL:

Ikke oppnevnt
Tel.:
E-post:

Ikke oppnevnt (vara) 
Tel.: 
E-post: