Kurs høsten 2024: Den norske modellen

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og virksomheter i Spekter i Innlandet, Oslo og Akershus

Kurset vil gjennomføres som besøk og omvisning på Stortinget. Her vil vi få kjennskap til over 200 års historie om stortinget. Hvilken arbeidsplass er Stortinget for stortingsrepresentantene og regjering. Hvordan fungerer demokratiet og 3 partssamarbeidet.

Innledere: Det vil bli innledninger fra ansatte og politikere på Stortinget.

Vi vil komme tilbake til dato for dette kurset.