Innhold: Hvordan skal vi jobbe videre med tillitsreformen i den enkelte virksomheten? Tema vi kommer innom er: Tillitsreformen i praksis, regjeringens målsetninger, tillitsreformen lokalt, bruk av sosiale medier, arbeidsplassbesøk , lage mediekampanje

Innledere: Arild Kjempekjenn og Eric Berget, LO Stat

Påmelding: innen 8. september 2023

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.