Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og virksomheter i Spekter i Innlandet, Oslo og Akershus

Kursdeltakerne vil få kunnskap om gangen i et tariffoppgjør ut fra tjenestetvistloven, arbeidstvistloven og hovedavtalene. Vi ser også på partenes ansvar og plikter i forhandlingsløpet- før, under og etter forhandlingene.

Innledere: Vidar-Lorang Larsen og Arild Kjempekjenn, LO Stat.

Påmelding innen 12. mars 2024. Velkommen til kurs i LO Stat.