Hurtiglenker

Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • Krav nummer tre levert i staten

Krav nummer tre levert i staten

Tariffoppgjøret i staten nærmer seg fristen. LO Stat leverte i morges krav nummer tre til staten.

Forhandlingsutvalget i staten, Statstilsattes hus 27. april 2016
KRAV 3: Forhandlingsutvalget i staten i møte 27. april, der krav nummer tre ble vedtatt.

LO Stat viderefører kravet om at størstedelen av de disponible midlene gis som et generelt tillegg på lønnstabellen, med virkning fra 1.mai 2016. I tillegg krever vi sentrale justeringer/tiltak.

LO Stat viderefører også  tidligere krav knyttet til endringer i Hovedtariffavtalen.

LO Stat avviser dessuten statens krav om å fjerne «taket/øverste lønnstrinn i lønnsspenn og rammer.

LO Stat vil komme tilbake til konkretisering av økonomiske  krav senere i forhandlingene.

LO Stat kommer også tilbake med innspill/merknader knyttet til forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016

Staten har krevd endringer i lønnssystemet i staten. LO Stat har gått med på å diskutere temaet etter at årets oppgjør er over, gjennom et eget utvalgsarbeid. Vi har kommet med følgende krav og innspill til et slikt utvalg:

  • Utvalget skal være partssammensatt

  • Årets hovedtariffoppgjør må gjennomføres innenfor de rammene dagens hovedtariffavtale gir. Dette innebærer at det ikke må gjøres systemendringer ved årets oppgjør/vesentlige endringer i hovedtariffavtalens bestemmelser om lokale og sentrale forhandlinger

Innspill til mandat:

  • Målsettingen må være å komme fram til endringer som partene har tillit til og som vil stå seg over tid. Systemet må være enkelt å praktiseres og forvalte samt bidra til åpenhet om lønns- og arbeidsvilkår i staten.

  • Dagens lønnssystem er basert på behovet for å ivareta samfunnsøkonomisk styring og å legge til rette for lokale forhold. Dette er en viktig premiss også i arbeidet videre.Lønnssystemet i staten må derfor gi de sentrale parter muligheter til å avtale et sentralt tillegg og andre tiltak som gir de sentrale partene mulighet til å ivareta likelønn og prioriteringer på tvers av virksomheter.

  • Forhandlingsretten må ikke svekkes og tjenestetvistloven må fortsatt ligge til grunn.

  • Mandatet må gi partene reell mulighet til å gjennomgå dagens system og mandatet må ivareta dette.

  • Iverksetting av endringer i lønnssystemet er avhengig av konsensus mellom alle fem parter og skal ende opp i 4 likelydende hovedtariffavtaler.

 

 

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no