Tema: "Tillitsreform for offentleg sektor - er offentleg sektor klar for tillitsbasert styring?"

Innhold: Det vil i år bli fleire spennande innleiarar frå UiB, NAV, Helseføretak, Høgskulen, politikarar, sentrale personar frå Fagforbundet og NTL, Agenda og de Facto. Konferansen er gratis, men me har bindande påmelding grunna tinging av lunsj og hotellrom. Konferansen vert lagt til Voss og det er difor forventa at ein brukar billigaste reisemåte som tog eller buss. Det vert ikkje bestilt togbillettar, så ein lyt leggje ut sjølve og skrive reiserekning i etterkant. Dersom andre reisemåtar er naudsynt, som bil, skal dette avtalast med distriktssekretæren på førehand.

Førebels program Vardekonferansen 2022 (PDF, 183KB)

Påmelding: innan 1. oktober 2022.

Velkommen til kurs i LO Stat.