Det vil også i år bli fleire spennande innleiarar frå FHI, Fengsel, NAV, Helse Bergen, politikarar, sentrale personar innan LO og fylkeskommunen. Konferansen er gratis, men me har bindande påmelding grunna tinging av lunsj og hotellrom.
 
Konferansen er lagt til Voss og det vert forventa at ein brukar billigaste reisemåte som tog eller buss. Det vert ikkje bestilt togbillettar, så ein ly leggje ut sjølve og skrive reiserekning i etterkant. Dersom andre reisemåtar er naudsynt, som bil, lyt dette avtalast med distriktssekretæren på førehand.