Dette kurset består av det digitale kurset «Tariffoppgjør i staten», og Teams-kurset «Konfliktberedskap i staten». 
  
«Tariffoppgjør i staten» er et innføringskurs om tariffoppgjør i staten. Her tar vi for oss de organisatoriske og de formelle prosessene før, under og etter forhandlingene. 
Vi ser på hvilke tiltak som forbundene og LO Stat gjør før forhandlingene starter med hjelp fra de lokale tillitsvalgte. 
Kurset vil bli gjort tilgjengelig når deltakerne får tildelt plass på kursene, og kan tas når deltakerne selv ønsker, men innen 29. september.
  
«Konfliktberedskap i staten» gjennomføres på Teams 29. september kl. 0900 - 1200. Her tar vi for oss partenes rettigheter og plikter i og under forhandlingene, også ved eventuell streik eller lockout. 
Vi går gjennom de organisatoriske og formelle prosessene før, under og etter streik eller lockout. Vi ser også på hvilke tiltak forbundene og LO Stat gjør før og under streik/lockout med hjelp og støtte fra lokale tillitsvalgte, regionale- og lokale streikekomiteer. Søkere som får tildelt plass på kurset vil få deltakerbekreftelse og kalenderinnkalling til Teams-kurset.
  
LO Stat bekrefter at kurset er å betrakte som organisasjonsfaglig. 
Deltakerne må selv søke tjenestefri med lønn etter §§ 39 eller 40 i hovedavtalen i staten for den delen av kurset som gjennomføres på Teams
.
  
 Velkommen til kurs i LO Stat.