Det siste året har bruken av heimekontor fått ei anna betydning enn før pandemien. Å ha heimekontor kan ha både positive og negative konsekvensar. På desse tre timane skal Nordbø innom fleire aktuelle tema som berører vår evne til å overleve, leve og levere - både som tilsett, kollega og som eit familiemedlem/åleinebuande med base i eigen husstand.
 
Innleiar: Håvard Nordbø. Han har bakgrunn frå politiet og som tillitsvalt, og har utdanning innan risiko og krisehandtering, kommunikasjon og førebygging.