Vi går gjennom Folketrygden og offentlig tjenestepensjon. I tillegg ser vi på de politiske utfordringene framover, og hva som skal til for å sikre en trygg og god alderdom for alle medlemmer inn i fremtiden. 
Vi ser på hvordan dagens offentlig tjenestepensjon virker for alle som er født før 1963. 

Innleder: Ragnar Bøe Elgsaas, LO

Påmelding innen 24. februar 2022. Velkommen til kurs i LO Stat