Vi går gjennom Folketrygden og offentlig tjenestepensjon. I tillegg ser vi på de politiske utfordringene framover, og hva som skal til for å sikre en trygg og god alderdom for alle medlemmer inn i fremtiden. 
Offentlig tjenestepensjon har blitt endret for de som er født i 1963 og senere. Medlemmer som kommer på ny ordning oppfordres derfor til å delta for å lære mer om hvordan pensjonssystemet vil virke.

Innleder: Ragnar Bøe Elgsaas, LO

Påmelding innen 8. mars 2022. Velkommen til kurs i LO Stat