Me går igjennom dagens pensjonsordning og dei politiske utfordringane som LO/LO Stat ser, for å sikre ei trygg og god pensjon til alle medlemmene inn i framtida. Særleg viktig er kva dette betyr for deg som er født i 1957 eller seinare! Medlemmer som av alder kjem på ny ordning vert oppfordra til å delta.

Påmelding: innan 6. november 2020. 

Velkomen til kurs i LO Stat.
 
LO Stat stadfester at kursinnholdet gjer rett til tenestefri med løn i henhold til Hovedavtalen i staten §§ 39 og 40, og Spekter §§ 26 og 52. Du må sjølv søke permisjon.