Innhold: Ny hovudtariffavtale i staten - kva er nytt? Me går gjennom alt det nye i fellesbestemmelsane, det nye lønssystemet og anna. Dette vil gje ein viktig kunnskap til forståelse og for tillitsvalte som skal delta i dei lokale forhandlingane.

Innleiar: Vibecke Solhaug, LO Stat

Påmelding: innan 1. august 2022

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gjer rett til permisjon etter hovudavtalen i staten hhv §39 og §40. LO Stat dekker reise og diett etter staten sine satsar.