Vi går gjennom Folketrygden og offentlig tjenestepensjon. I tillegg ser vi på de politiske utfordringene fremover, og hva som skal til for å sikre en trygg og god alderdom for alle medlemmer inn i fremtiden. Vi ser på hvordan dagens offentlige tjenestepensjon virker for alle som er født før 1963. Blant annet går vi gjennom nye regler for de som er født mellom 1958 og 1963.
 
Innleder: Ragnar Bøe Elgsaas.