Tillitsvalgte møter stadig utfordringer knyttet til likestilling og diskriminering i sin hverdag. Her blir vi bedre kjent med Likestillings- og diskrimineringsloven, får forklart hva som definerer diskriminering i arbeidslivet og vanlige fallgruver for tillitsvalgte.
 
Innledere:  Emma C. Hermanrud og Warvin R. Ringkjøp, Likestillings- og diskrimineringsombudet.
 
Påmelding innen 20. januar 2021. Velkommen til kurs i LO Stat.