EØS-avtalen og offentleg sektor. Helle er advokat og bistår LO og forbunda med intern juridisk rådgjeving, primært knytt til EU/EØS-relaterte spørsmål. Ho vil gje oss eit historisk tilbakeblikk og nye utviklingstrekk ved EØS avtalen.

Innleder: Herdis Helle, advokat i LO

Påmelding innan 10. februar 2021. Velkommen til kurs i LO Stat