Innhold: Ny arbeidsmiljølov og flere endringer som forsterker vernet, plikter og ansvar. Status tariffoppgjøret og fremtidens utfordringer. Organisasjonsgraden gir LO tariffmakt, hvor er vi og hva gjør vi? Hva skjer ved de ulike virksomhetene og i forbunda- fagligpolitiske utfordringer? Tillitsvalgte og skoleringsbehov.

Innledere: Vibecke Solhaug, sekretær LO Stat, Jørgen Samuelsen, Advokat, Vidar-L Larsen, Distriktssekretær LO Stat .

Påmelding: innen 4. juli 2024.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.