Målgruppe: Tillitsvalgte i statlige etater i Vestfold og Telemark, Buskerud og Østfold.

Innhold: I 2024 er det hovedtariffoppgjør i staten og LO stat ønsker innspill fra lokale tillitsvalgte i forbindelse med oppgjøret. I tillegg til å debattere hovedtariffoppgjøret 2024 vil konferansen fokusere på andre aktuelle saker i tariffområdet staten. 

Innledere: Vibecke Solhaug, LO Stat.

Påmelding: innen 1. desember 2023.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Konferansen gir rett til permisjon etter hovedavtalen i staten § 38.