Konferansen er et ledd i forberedelsene til hovedtariffoppgjøret i Staten 2022. Deltakerne inviteres til debatt om hovedtariffoppgjøret. Det gis også orientering om aktuelle tariffpolitiske saker i tariffområdet.
Tjenestefri iht HA i Staten.
 
Innleder: Finn Olav Haga, LO Stat 
 
Påmelding innen 7. januar 2022.
Velkommen til konferanse i LO Stat.