Innhold: Kurset er et kortkurs for å gi nyvalgte, tidligere tillitsvalgte som trenger oppfriskning og eller medlemmer som har lyst til å engasjere seg mer om det organiserte arbeidslivet. Vi er innom partsforhold, tillitsvalgtes rettigheter og plikter, verving, medlemsfordeler og arbeidslivets historie. Vi ser på hovedavtalene, tariff og arbeidsmiljøloven for å nevne noe av lover og avtaler som styrer norsk arbeidsliv og deres arbeidsplasser.

 LO Stat dekker kurs, opphold, reise og diett etter statens satser.

 Innledere: Vidar-Lorang Larsen, LO Stat og Ørjan Fallmo, NFF som medveileder.

 Påmelding: innen 26. august 2022.

 Velkommen til kurs i LO Stat.

 Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.