Innhold: Dagens pensjonsordning og utfordringer sett fra LO/LO stats side - for å sikre trygg og god pensjon.

Folketrygden og endringen fra 1. jan 2011, ny pensjonsordning for de født etter 1963, offentlig avtalefestet pensjon (AFP), offentlig tjenestepensjon.

Innleder: Finn Olav Haga, LO Stat.

Påmelding: innen 26. august 2022.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.