Det er mer konflikter, vold og trusler i arbeidslivet, en det vi ønsker.
Hvilken rolle og ansvar har arbeidsgiver, ledere, tillitsvalgt, verneombud og ansatte? Hva er konflikt, vold og trusler?
Vi ser på omfanget og noen av hendelsene. Krav i arbeidsmiljøloven, lover og avtaler, forskrifter og til HMS. Forebygging, kommunikasjon, opplæring, rutiner, internkontroll og HMS tiltak.  
 
Innledere:  Guy William Kenneth Power og Arnfinn Haugberg, safe4, Vidar-Lorang Larsen, LO Stat.
 
Påmelding innen 10. september 2021. Velkommen til kurs i LO Stat.