Målgruppe: Medlemmer, ledere, verneombud og tillitsvalgte innenfor staten og virksomheter i Spekter området i Vestfold og Telemark, Buskerud og Østfold.

Innhold: Det er mer konflikter, vold og trusler i arbeidslivet en det vi ønsker.I noen tilfeller med tragisk utfall. Det er mulig å forebygge dette! Vi ser på hvilke roller og ansvar som arbeidsgiver, ledere, tillitsvalgte, verneombud og de ansatte har i forebyggingsarbeidet. Hvilke krav finnes i lov, forskrifter og avtaler. Vi ser på kommunikasjon, opplæring, rutiner, beredskapsplaner, internkontroll, HMS tiltak og handlingsplaner. Innledninger, diskusjoner/oppgaveløsing i plenum og i grupper.

LO Stat dekker kurs, opphold, reise og diett etter statens satser.

Innledere: Guy William Kenneth Power og Arnfinn Haugberg fra Safe4.

Påmelding: innen 6. februar 2023.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.