Arbeidslivet er i endring, arbeidsmiljøloven og omstillinger pga Korona situasjonen. Er digitalisering et onde eller et gode?

Tariff 2020. Hovedavtalen og 3 partssamarbeidet. Verving og rekrutering, LO favør. Aktivitetsplan 2020. Kursbehov 2021. Samfunns- og fagligpolitikk 2021.
 
Innledere: Vidar-Lorang Larsen, LO Stat med flere.
 
Påmelding innen 10. juli 2020. Velkommen til kurs i LO Stat.