Det er mer konflikter, vold og trusler i arbeidslivet, en det vi ønsker.
Det er mulig å forebygge dette! Vi ser på hvilke roller og ansvar som arbeidsgiver, ledere, tillitsvalgte, verneombud og de ansatte har i forebyggingsarbeidet. Hvilke krav og eller råd ligger i arbeidsmiljøloven, lover og avtaler, forskrifter og til HMS arbeid?
Det handler om kommunikasjon, opplæring, rutiner, beredskap, internkontroll, HMS tiltak og handlingsplaner!
Tjenestefri iht HA i Stat og Spekter.
LO Stat dekker kurs, opphold, bevertning, reise og diett etter statens satser. 
 
Innledere: Guy William Kenneth Power, Arnfinn Haugberg, Ingrid Korn, Safe4 og Vidar-Lorang Larsen, LO Stat.
 
Påmelding innen 24. desember 2021. Velkommen til kurs i LO Stat.