Målgruppe: Tillitsvalgte, verneombud og medlemmer innenfor stat og spekter områdene i Vestfold og Telemark, vest Viken (Buskerud) og øst Viken (Østfold).

Innhold: Arbeidstakere har rett til å varsle om "kritikkverdige forhold" i virksomheten, jmf arbeidsmiljøloven. Kurset vil fokusere på AML`s regler og i hvilke tilfeller avvik/brudd på disse er å anse som "kritikkverdige forhold" etter loven. Vi ser på utfordringer rundt kravet om fullt forsvarlig arbeidsmiljø, herunder psykososiale forhold og inkluderende arbeidsliv. Hvilke spørsmål knytter seg til varslinger, hvilke krav er det til rutiner for varsling og behandling av disse og hva er arbeids- og eller rollefordelingen mellom verneombud og tillitsvalgt? Så dette blir et innholdsrikt kortkurs. 

LO Stat dekker kurset, materiell, lunsj, reise og diett etter statens satser.

Innledere:  Jørgen Samuelsen, Advokat

Påmelding: innen 9. september 2022.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.