Innhold: Dagens regjering har lovet å innføre en tillitsreform i offentlig sektor, etterlengtet av de mange ansatte som i dag bruker alt for mye tid på unødvendig rapportering og telling. Den norske supermodellen må styrkes, og vi må alle bidra for at løftet kan innfris.

Kurset setter søkelys på elementer i dagens styringssystem som skaper utfordringer for reformen, og peker på alternative løsninger.

Vi har for anledning skaffet to autoriteter på feltet;

Bitten Nordrik er forsker ved OsloMet og er en av forfatterne av boken Faktaundersøkelser - et "hybrid konfliktvåpen" på norske arbeidsplasser.

Birthe Maria Eriksen er til daglig advokat ved ADI Advokater. Hun har blant annet doktorgrad i varsling.

 Påmelding: innen 16.desember 2022

 Velkommen til kurs i LO Stat.

 Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.