Innhold: Skift og turnus kurs for medlemmer i staten og spekter. Vi ser på lov-og avtaleverk knyttet til turnus. Helseaspekter ved turnusarbeid, arbeidstidsbestemmelser og ulike arbeidstidsordninger.

Innledere:

Advokat Jørgen Samuelsen

Distriktssekretær Arild Kjempekjenn

Påmelding: innen 6. november 2022.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.