Vi går gjennom Folketrygden og offentlig tjenestepensjon, herunder ny AFP og særalderspensjon. I tillegg ser vi på de politiske utfordringene framover, og hva som skal til for å sikre en trygg og god alderdom for alle medlemmer inn i fremtiden.

Offentlig tjenestepensjon har blitt endret for de som er født i 1963 og senere. Kurset er derfor spesielt innrettet for denne gruppa.

Teams lenke blir sendt ut til deltakere like før oppstart.

Innleder: Finn Olav Haga, LO Stat

Påmelding innen 31. oktober 2023. Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv § 52 og § 26 og hovedavtalen i staten hhv § 38 og § 39.