Vi går gjennom dagens pensjonsordning og de politiske utfordringer LO/LO Stat ser, for å sikre en trygg og god pensjon til alle medlemmene inn i fremtiden. Særlig viktig er hva dette betyr for deg som er født i 1957 eller senere! Medlemmer som av alder kommer på ny ordning oppfordres derfor til å delta.

Påmelding innen 15. oktober 2020. Velkommen til kurs i LO Stat.

LO Stat bekrefter at kursinnholdet gir rett til tjenestefri med lønn i henhold til Hovedavtalen i staten §§ 39 og 40, og Spekter §§ 26 og 52. Du må selv søke permisjon.