Målgruppe:  Medlemmer og tillitsvalgte i staten og virksomheter i Spekter, med offentlig tjenestepensjon. Gjelder for medlemmer i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Vi går igjennom Folketrygden og offentlig tjenestepensjon, herunder ny AFP og særalderspensjon. I tillegg ser vi på de politiske utfordringene fremover, og hva som skal til for å sikre en trygg og god alderdom for alle medlemmer in i fremtiden. Offentlig tjenestepensjon har blitt endret for de som er født i 1963 og senere. Kurset er derfor spesielt innrettet for denne gruppen.

*Link til teamsmøtet blir sendt ut etter 15.februar 2024.

Innledere: Finn Olav Haga, LO Stat

Påmelding innen 15.febuar 2024.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv § 52 og § 26 og hovedvtalen i staten hhv § 38 og § 39.